Tag: salafi

1 2 3 5 / 12 POSTS

Partai Politik Menurut Salafi

Pertanyaan, “Apakah diperbolehkan membentuk partai Islam di sebuah negara yang murni sekuler dan partai tersebut legal sebagaimana UU kepartaian yang [...]

Beda Salafi dengan Takfiri

Mengingat kemunculan Khawarij itu bersifat terus menerus hingga kemunculan Dajjal dan hakikat senyatanya dari diri mereka di berbagai masa dan daerah [...]

Embel-embel As Salafi Al Atsari

Pertanyaan, “Apa diperbolehkan memberi embel-embel as salafy atau al atsari? Padahal kami tidak mengetahui adanya ulama terdahulu semisal imam mazhab [...]

Lihatlah Keteladanan Syaikh Ibnu Baz!

Kehidupan Syeikh Ibnu Baz itu penuh dengan keteladanan dalam kedermawanan. Inilah sifat menonjol yang ada pada diri beliau. Beliau adalah seorang yang [...]

Pilih-pilih "Guru Ngaji"

“Ilmu agama tidak boleh diambil dari empat jenis manusia. Pertama, orang bodoh yang jelas kebodohannya. Kedua, pengikut hawa nafsu (baca:ahli bid’ah) [...]
1 2 3 5 / 12 POSTS