Tag: malaikat

Kelompok yang Mengingkari Malaikat

Kelompok yang Mengingkari Malaikat

Orang-orang yang tidak beriman (kufur) terhadap malaikat dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok: Pertama: Para ahli filsafat berpendapat [...]

Benarkah Video Malaikat Ka’bah?

Pertanyaan, “Banyak kaum muslimin yang mengedarkan potongan rekaman video dengan judul ‘Kamera Masjidil Haram Memotret Malaikat yang Turun dari Langit [...]

Benarkah Israfil Nama Malaikat Peniup Sangkakala?

Syaikh Ali al Halabi mengatakan, “Tidak dijumpai nama Israfil untuk malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala kecuali dalam hadits yang lemah. Me [...]

Sifat Para Malaikat yang Mengagumkan

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa [...]
4 / 4 POSTS